Esileht

Küttesüsteemide hooldust ja paigaldust pakkuv ettevõte Silverland OÜ alustas tegevust 2011. aastal, kuid omame eelnevalt kogemusi küttesüsteemide paigaldamises ning sanitaar-ja soojustehniliste tööde teostamisel 2000.  aastast.

Eesmärgiks on pakkuda kliendisõbralikku ja kvaliteetset täisteenust alates projekti koostamisest kuni järelhoolduseni.
Ettevõtte peamiseks sihtgrupiks on soojustehnilisi töid vajavad firmad,  eramud ja korteriühistud.

Teenuse pakkumine algab kliendi nõustamisest.  Koos kliendiga selgitame välja kliendi vajadused ning leiame sobivad lahendused.
Lähtuvalt kliendi soovidest koostame küttesüsteemi skeemi ja vajalike materjalide nimekirja koos tööde teostamise eelarvega.  
Ettevõte vahendab vajalikud materjalid kliendile ise ja teostab ka materjalide transpordi kliendile.

Põhilised teenused:

 • katlamajade ehitus (gaas, õli, pellet, tahkekütus jms)
 • küttesüsteemide müük
 • küttesüsteemide paigaldus 
 • küttesüsteemide renoveerimine
 • küttesüsteemide hooldus- ja seadistustööd
 • küttesüsteemide automaatikatööd
 • radiaator- ja põrandaküttesüsteemid
 • päikeseküttesüsteemid
 • soojasõlmede ehitus
 • soojussõlmede hooldus- ja seadistustööd
 • veevarustus- ja kanalisatsioonitööd
 • santehnilised tööd
 • torutööd
 • konsultatsioon

Peame väärtuslikuks häid suhteid kliendiga ka peale töö teostamist.

vt Teenused

Raamatupidamisteenus

Lisaks pakume raamatupidamisteenust:

 • raamatupidamise igapäevane korraldamine
 • majandusaasta aruande koostamine
 • konsultatsioon
 • finants- ja maksualane nõustamine
 • vt Raamatupidamisteenus